Memy Wypaczone

Co robisz słucham Bajora leży w kałuży
Już rano czas nałożyć makijaż potwór
Ja w Twoim wieku już pracowałam ja w Twoim jeszcze będę babcia wnuczka
Za młoda na śmierć za stara na snapchata snapczata
Opowiedzieć Ci dowcip o blondynce? Nie będę trzy razy tłumaczył
Znaleziono przy nim 100 gram koksu został skazany na 5 lat babcia w piwnicy mam 3 tony
Człowiek mądrzeje z wiekiem zazwyczaj jest to wieko od trumny
W polskich miastach pojawiły się patrole antyislamskie dziki