Memy CV

Wreszcie CV zostało zrepolonizowane na CW, koniec obcego curriculum vitae jest swojskie cześć wujku Joachim Brudziński
0 komentarzy
Czy otrzymanie CV od osoby informującej na facebooku, że szlachta nie pracuje oznacza, że kandydat stracił tytuł szlachecki?
0 komentarzy
Kiedy w CV nakłamałeś, że masz doświadczenie jako pies pasterski szczęśliwy zadowolony wśród owiec
0 komentarzy
Wysyłanie CV w trakcie trwania pandemii pies
0 komentarzy
Widzę lukę w pana CV, co pan robił w 2020 myłem ręce
0 komentarzy
Kiedy ostro naściemniałeś w CV i Cię przyjęli, a teraz musisz stwarzać pozory, że ogarniasz temat informatyk bada komputer stetoskopem
0 komentarzy
Pies kiedy nakłamałeś w CV a i tak dostałeś te robotę dinozaury
0 komentarzy
Fajna ta firma, wolne niedziele są, chyba zaniosę sybi cv jutro biedronka typowy Polak nosacz małpa
0 komentarzy