Memy Tusk

Memy z Donaldem Tuskiem czyli byłym premierem Polski i aktualnym Przewodniczącym Rady Europejskiej. Dotyczą głównie jego zbyt dobrych relacji z Niemcami, wyprzedawania polskiego kapitału, czy też rzekomej zdrady Polski, ale wyodrębnił się także osobny wątek memów wyśmiewających kiepski angielski Donalda Tuska – czyli seria angielski z Tuskiem, w której słowa polskie celowo tłumaczone są na język angielski w sposób bezpośredni i jednocześnie błędny. Dodatkowe memy z Donaldem Tuskiem można też znaleźć pod osobnym tagiem w memach z Platformą Obywatelską. Tu natomiast znajduje się główny tag dla memów z Tuskiem.