Memy Porównania

Lewactwo w Polsce vs lewactwo na świecie porównanie
0 komentarzy
Olej napędowy, ropa typowy Polak nosacz
0 komentarzy
Wizja projektu w czasie brainstormu vs tydzień przed deadlinem
0 komentarzy
Gierek zadłużył Polskę na 25 mld zł Kaczyński zadłuża na 40 mld zł rocznie porównanie
4 komentarze
Gucci 2019 vs Marysia 1972 moda porównanie
0 komentarzy
Czego uczymy się w klasie: kolorowa ilustracja, co dostajemy na sprawdzianie: ksero nic nie widać
0 komentarzy
Sąsiad bije żonę, dziecko stan krytyczny policja nic, nastolatek wypluł wafla w kościele policja jedzie na sygnale
0 komentarzy
Joker 1 rok chodźcie już bo spóźnimy się na zajęcia 4 rok no i co tak stoicie spierdzielajcie póki profesora nie ma
0 komentarzy