Memy Kompot

Kto potrzebuje Coca-Coli kiedy masz kompot?
0 komentarzy
Kiedy biznes kompotowy idzie lepiej niż myślałaś babcia Lamborghini
0 komentarzy
Kocham cię rybo pij ze mną kompot
0 komentarzy