Memy Marta Kaczyńska

Kaczyńska dzwoni do hotelu z tej strony Marta, niestety w naszym hotelu nie mamy tak dużych łóżek
0 komentarzy
Kaczyński jak się nazywa ten Niemiec z którym walczę? Alzheimer wujku
1 komentarz
Marta Kaczyńska zamiast alkoholu wybrała rodzenie dzieci nie bądź alkoholiczką, bądź jak Marta
1 komentarz
Marta Kaczyńska antykoncepcja polecam metodę kalendarzyk zapisujecie w nim nazwiska mężczyzn
0 komentarzy
Kaczyńska, Kurski, Ordo iuris, Patyra z was powstałem ja kapitan katolicka wstrzemięźliwość
0 komentarzy
Marta Kaczyńska moje cnoty niewieście zachowałam dla aż trzech mężów
0 komentarzy
Marta Kaczyńska druga córka z drugiego męża pcha wózek z młodszym bratem synem trzeciego męża matki
3 komentarze
Andrzej Duda Marta Kaczyńska jaka to dzielnica Warszawy? Ochota
0 komentarzy