Szczytem zła byłoby rzucenie teraz jednej piłki psy na pastwisku

Szczytem zła byłoby rzucenie teraz jednej piłki psy na pastwisku