Memy Kalectwo

Ostrzeżenie: przebywanie w pobliżu kościoła grozi śmiercią lub kalectwem oraz uszkodzeniem samochodów
0 komentarzy