Memy Nauczycielka

Facetka kiedy gnębią dzieciaka zamknięte oczy vs facetka kiedy gnębiony dzieciak odda otwarte oczy
0 komentarzy
Wśród was mogą być osoby o innej orientacji seksualnej już my je znajdziemy proszę pani Janek Koza
0 komentarzy
Wy idźcie do facetki poprosić żeby przełożyła sprawdzian was lubi typowy Polak nosacz małpa
0 komentarzy
Wycieczka szkolna uczniowie piją w tajemnicy przed nauczycielami, nauczyciele przed uczniami, a kierowcy przed wszystkimi
0 komentarzy
Kiedy na lekcji angielskiego nauczycielka zaczyna coś mówić po angielsku typowy Seba nie rozumie
0 komentarzy
Kiedy nauczycielka mówi, że do końca sprawdzianu zostało 10 minut rysunek twarzy ładne oko reszta na szybko
2 komentarze
Papież Franciszek kiedy facetka wyrzuci Cię z klasy a Ty dalej odwalasz szajs
0 komentarzy
Kiedy biliście się na przerwie ale próbujecie przekonać nauczycielkę, że to była tylko taka zabawa
0 komentarzy