Memy Wojciech Jaruzelski

Lech Wałęsa salutuje Kiszczak Jaruzelski
0 komentarzy
Rada państwa wprowadziła dziś o północy ciszę wyborczą na obszarze całego kraju Jaruzelski
0 komentarzy
General Electric Jaruzelski Wałęsa generał elektryk
0 komentarzy
Bronek musisz Jaruzelski
0 komentarzy
Jaruzelski I don’t want to live on this planet anymore
0 komentarzy
Puk puk kto tam na pewno nie Jaruzelski
0 komentarzy