Może się zdarzyć brak papieru toaletowego i ręczników spowodowany trwającym postępowaniem przetargowym

Może się zdarzyć brak papieru toaletowego i ręczników spowodowany trwającym postępowaniem przetargowym