Sposób na ZAIKS: radio jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników, klientom zabrania się słuchania kartka napis

Sposób na ZAIKS: radio jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników, klientom zabrania się słuchania kartka napis