Gorące - popularne w tym momencie

I am Łaczing you
Paczaj w lusterka paczacze są wszędzie
Jesteś obiektem moich paczań
Kwejk
Jestem maczo, niech kobiety na mnie paczo i płaczo!
Co ja czepie?
Co ja szczelam?
Czydzieści stopni mrozu